ნუ გამოიყენებთ სამედიცინო მიზნებისთვის. მოცემული სისტემა არის ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებულია გულ-მკერდის რენდგენის ანალიზის პროტოტიპი. ყველა პროცესი და ფაილების ანალიზი ხორციელდება ლოკალურ მოწყობილობაზე. ინფორმაცია სერვერზე არ იგზავნება. თქვენი პასუხისმგებლობით განაგრძეთ სისტემის გამოყენებას. ხელოვნური ინტელექტის (ნეირონული ქსელის) მოდელი (~150mb) გადმოიწერება თქვენს ბრაუზერში.